Strona w przygotowaniu:

wpisywanie wyników z turniejów indywidulanych funkcjonuje jak poprzednio pod adresem:

dart24.org/turnieje

kliknij tutaj!!!